SVENSKARNAS SYN PÅ VATTEN

​I Sverige är vi bortskämda med ett av världens bästa vatten direkt ur kranen. Så pass bortskämda att fyra av tio inte ens vet hur de betalar för sitt kranvattnen hemma. Vilket kanske inte är så konstigt då vår tillgång till färskvatten är närmast obegränsad. Men onödigt vattenspill i kombination med klimatförändringar gör att även svenskarna bör fundera över sin förbrukning.
Okunskapen kring vårt dricksvatten är väl utbredd. Fyra av tio vet varken hur eller vad de betalar för sitt vatten. Hela elva procent av Sveriges befolkning har läckande sanitetsprodukter, som kranar, tvättställ eller toaletter, i sitt hem. Det innebär att Sveriges hushåll tillsammans slösar 18,7 miljarder liter om året, vilket motsvarar 748 miljoner svenska kronor. Trots dessa summor uppger var tredje svensk att de aldrig reflekterar över sin vattenförbrukning. Ett tydligt tecken på den okunskap som finns.
Allt är dock inte bara negativt. Var tredje uppger nämligen att de har sin förbrukning i åtanke minst några gånger i veckan. Drygt varannan svensk reflekterar minst en gång i månaden över om de slösar vatten. De vanligaste åtgärderna bland svenskarna för att minska sin konsumtion är att stänga av vattnet när man borstar tänderna, använda diskmaskin och ta korta duschar.

4 av 10 vet inte hur och vad de betalar för sitt vatten.

11 % av alla svenskar har läckande kranar, tvättställ eller toaletter.

18,7 miljarder liter om året läcker ur svenskarnas toaletter, tvättställ och kranar.

748 miljoner kronor kostar den vattenmängd som slösas hos svenskarna under ett år.

1 av 3 reflekterar aldrig över sin förbrukning.

Drygt varannan svensk funderar på sin vattenförbrukning minst en gång i månaden.

HUR VI HAR RÄKNAT

Antal hushåll i Sverige: 4 657 395 (1) Andel som har läckande/trasiga sanitetsprodukter: 11 procent (2) Genomsnittsmängd som en läckande kran spiller per dag: 100 liter (3) Genomsnittspriset för en liter vatten: 0,04 SEK (4) Formel: 0,11(2) x 4 657 395(1) x 100(3) x 0,04(4) = 2 049 253,8 SEK/dag 2 049 253,8 x 365 = 747 977 637 SEK/år
Statistiken är baserad på en undersökning utförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på beställning av GROHE. Under perioden 26–28 april 2019 har sammanlagt 1 021 intervjuer genomförts via internet bland män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.
(1) SCB, 2019 (2) Ipsos Norm/GROHE, 2019 (3) Vattenfall, 2018 (4) Svenskt Vatten, 2019